VÄLKOMMEN TILL MARIEHAMNS LITTERATURDAGAR

Litteraturdagarna i stadsbiblioteket

Författarsamtal, seminarier, debatter, möten!

Litteraturdagar på Mariehamns stadsbibliotek. Vårens självklara litteraturfest och mötesplats sedan tjugotre år tillbaka.

Årets tema är: FLYKT. Temat undersöker vi ur alla tänkbara synvinklar. Idag finns 45 miljoner flyktingar i världen, deras situation skall vi diskutera. Det finns också psykologiska flyktreaktioner. Vi flyr när något blir för jobbigt. Hur fungerar litteraturen som tillflykt?

Årets invigningstalare är Athena Farrokhzad hon talar över ämnet:
"Flykt och förvandling - att röra dig i världen och dikten".

Vi börjar torsdagen den 19 mars med Bakfickan som Ålands litteraturförening anordnar. Fredag-söndag 20-22 mars är programdagarna och så avslutas allt måndagen den 23 mars med Barnens litteraturdagar.
 

FÖRFATTARE 2015

Athena Farrokhzad

Maria Turtschaninoff

Sjón


Drygt 20 författare är på gång!

KONTAKT OCH BILJETTER

E-post

Telefon

Besöksadress

fb

litteraturdagarna@mariehamn.ax
 

+358 (0) 18 531411
 

Strandgatan 29
22100 Mariehamn, Åland