Åländska böcker i fulltext

Åländska böcker i fulltext

Stadsbiblioteket har med författarnas tillstånd skannat in ett antal åländska böcker som kan du kan öppna och läsa direkt i webbläsaren genom att klicka på länken Fulltext.

Du behöver inte logga in på sidan eftersom böckerna inte lånas med lånekort som övriga e-medier i bibliotekens bestånd. Bland böckerna finns bland annat diktsamlingar och historiker över Mariehamn, men också Joel Pettersons kosaga Knollan och Göran Dahls bok Bomärken på Åland.

Här hittar du en lista med åländska fulltextböcker.

Sök

Språk