Andersson, Conny

Andersson, Conny

1970-

Conny Andersson är född och uppvuxen i Sund. Han är filosofie magister i nordisk etnologi från Åbo Akademi, 1996. Han har bland annat jobbat som vikarierande etnolog på museibyrån i Mariehamn, som forskare vid Ålands landskapsarkiv och som vikarierande lektor i svenska vid Godby högstadieskola. Han har även vikarierat som bibliotekarie i Geta kommun. Sedan år 2009 arbetar Andersson inom egen firma med fokus på att skriva historiker. Firmaarbetet har kombinerats med deltidsjobb bland annat som läromedelsutvecklare vid Medis åren 2017-2018.

Den första publikationen Ingen vår utan vettaskytte skrev Andersson år 1994. Häftet baserade sig på en uppsats inom etnologistudierna. Sedan dess har han skrivit och medverkat i en mängd publikationer, artiklar och böcker. Ett exempel är boken Från bondby till centralort - nedslag i Godbys historia, 2016. Boken baseras på två sommarutställningar om byns historia. Boken Finström - från socken till kommun 1865-1917 utkom 2017. Båda historikerna var beställningsarbeten från Finströms kommun.

Boken Eckerö Marby & Björnhuvud : från Gustav Vasa till våra dagar gavs ut år 2018 av hembygdsföreningen Ålandsforskarna med Eva och Erik Sundberg som huvudförfattare. Andersson är medlem i Ålandsforskarna och var med i arbetsgruppen för boken.

Biografin Leonards koffert utkom 2020 och handlar om sjökaptenen, skeppsredaren och kulturpersonligheten Leonard Johnsson. Leonard föddes i Storby, Eckerö 1889. Sjökaptensexamen avlade han år 1916. Det dramatiska året 1918 var Leonard skeppare på motorbåten som korsade ett isigt hav för att begära hjälp från svenska regeringen. Resan gav resultat och svenska styrkor skickades till Åland. Leonard fortsatte att arbeta på sjön ända till 50-talet då han blev skeppsredare. Andersson berättar i boken om hans vardagsliv som befälhavare på olika fartyg.

Sök

Språk