Backman, Runar

Backman, Runar

1910-1997

Runar Backman föddes 1910 i Karleby. Som nybliven präst kom han till Vårdö församling 1936 där han tjänstgjorde ett år. Året därpå flyttade han till Kökar där han stannade i tio år. Därefter blev han direktor för Församlingsförbundet och chefredaktör för Församlingsbladet, Kyrkpressens föregångare. De sista åren innan pensioneringen var Backman kyrkoherde i Jakobstad. Familjerådgivning blev ett lyckat och uppmärksammat projekt som han startade där tillsammans med sin hustru. Efter pensioneringen återvände paret till Kökar där Backman fortsatte att arbeta ännu några år. Han gjorde en stor insats för att återuppliva den årliga Franciskus-festen. Han debuterade som författare och kom ut med den självbiografiska boken Ett rikt liv år 1982. Biografin om kökarbon Erik Jorpes, heparinets upptäckare, utkom några år senare, 1985.

Sök

Språk