Boksläpp & vernissage: PUSSEL
Boksläpp & vernissage: PUSSEL

VÄLKOMMEN på boksläpp och vernissage med Karin Erlandsson och Hannamari Ruohonen.

PUSSEL är en bok som på ett roligt, empatiskt och lättförståeligt sätt berättar att alla människor är
olika och alla är lika mycket värda. I boken ges exempel på olika funktionsnedsättningar. Att prata om dem ska vara något helt naturligt.

ÅLANDS handikappförbund lanserar boken Pussel lagom till att förskolorna på Åland inleder sin verksamhet för läsåret. Tanken med boken är, förutom att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter för alla, att vara ett verktyg för att implementera den nya läroplanen för barnomsorgen/ förskoleverksamheten.
Förbundet har inkluderat många i arbetet med boken. Förutom författaren Karin Erlandsson och
illustratören Hannamari Ruohonen har bland annat barn, förskolepersonal och föreningar fungerat som bollplank. 

Boken har kunnat förverkligas med hjälp av stöd från Ålands kulturdelegation med anledning av Åland 100 jubileet, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet r.f. och William Thurings Stiftelse


FÖRANMÄL DIG GÄRNA PÅ WWW.LYYTI.IN/PUSSEL

Sök

Språk