Bris, Sven

Bris, Sven

1908-1994

Sven Bris, "Brisen" var sjökapten och författare. Han bodde i Saltvik, men var född på Vårdö. Bris far tillhörde den sista kullen som föddes på Väderskär i Vårdö skärgård. I Anni Blomqvists romanserie om Maja och Janne kallas Väderskär för Stormskär och paret på Stormskär var just Bris farfars föräldrar.

I boken och memoarerna Då seglade vi, 1975, berättar Bris om de tio år han arbetade på segelfartyg, från det att han var femton år och helt oerfaren for till sjöss.

Fortsättningen på Bris memoarer heter I Gestapos våld, 1979. I denna bok fäster han uppmärksamheten vid de internerade sjömännens öde under andra världskriget. Bris själv hävdade att sjömännen var en alltför ignorerad grupp i allmänhetens minne av kriget. Själv var han en tid internerad i Norge där han befann sig som befälhavare över den åländska skutan Saga då tyskarna ockuperade landet. Därifrån flyttades han till ett straffläger i Pölitz nära Stettin.

Apals-Janne är närmast en realistisk dokumentärroman som skildrar Bris morfars hårda och strävsamma liv på torpet Apalin på norra Simskäla. Berättelsen om Apals-Janne är också ett dokument över hur man levde i skärgården vid 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet. Bris ställer i boken våra dagars konsumtionssamhälle i kontrast till självhushållets strävsamma dagar.

Sök

Språk