Dreijer, Matts

Dreijer, Matts

1901-1998

Matts Dreijer föddes på Runö i Estland men flyttade som sexåring till Mariehamn. Åland kom sedan att bli hans största passion. Han utbildade sig till både diplomekonom och filosofie magister och studerade arkeologi. Åren 1933–1970 var han landskapsarkeolog på Åland och senare landskapsantikvarie. 1969 erhöll han professorstitel.

Dreijer var aktiv i näringsliv, politik, kultur och historia. Han engagerade sig i Ålandsfrågan, färjetrafiken, laxfisket och frivilliga brandkåren lika helhjärtat som i utgrävningar, arkeologi, kyrkor och media. Han hade många förtroendeposter inom politiken och näringslivet. Kultur och historia låg honom särskilt varmt om hjärtat. Dreijer var med och bildade Ålands kulturstiftelse, där han var preses 1952–70. Han var sekreterare i Ålands folkminnesförbund och var en drivande kraft bakom publikationen Åländsk Odling. Han hade också sitt finger med i bildandet av Ålands Museum.

Dreijer var en ivrig forskare och hans Birka-forskning är känd även utanför landskapets gränser. Att han ville placera Unnis Birka på Åland möttes både med mothugg och medhåll. Han var en eldig debattör, ivrig skribent och en entusiastisk berättare, vilket bidrog till att hans mångskiftande kunskaper spreds till många människor. Han publicerade sig nästan årligen i de åländska årspublikationerna Sanct Olof och Åländsk odling. Hans största verk är Det åländska folkets historia som kom ut 1979 (rev. uppl. 1983). Hans mustiga självbiografi, Genom livets snårskog, kom ut 1984.

Sök

Språk