Ekström, Kjell

Ekström, Kjell

1961-

Kjell Ekström är född och uppvuxen i Jomala, Önningeby. Från Åbo akademi har han en magisterexamen med etnologi som huvudämne. Ekström har bland annat arbetat som etnolog på Ålands sjöfartsmuseum och som museichef på Ålands museum åren 1990–2003. Mest känd är Ekström som konstnär och författare. Han är även initiativtagare till Önningebymuseet och ansvarar för verksamheten där.

Akvarellen är Ekströms främsta uttrycksmedel som konstnär och han har haft många utställningar från 1980-talet och framåt. Han har även gjort några offentliga utsmyckningsarbeten i blyglas för till exempel Jomala och Mariehamns församlingar.

Sin egen konst har han dokumenterat i böcker som Färgöar, 2000 och Öververkligheter, 2001 med flera. I boken Tre veckor i Grez-sur-Loing, 2021, visar Ekström akvareller han skapade vid floden Loings strand under den ovanliga våren 2020. Poetiska funderingar som tillkom under arbetsprocessen med boken ackompanjerar bilderna.

Ekström har skrivit ett flertal böcker och artiklar om konsten på Åland. Även på det etnologiska området har han en bred produktion av böcker och artiklar där olika områden dokumenterats. Förutom egen produktion har han deltagit i en mängd andra utgivningar bland annat som redaktör, medförfattare och illustratör.

Barnboken Alarik och konstnärerna i Önningeby utkom 2015. Huvudperson i boken är torparpojken Alarik som berättar om sin by och konstnärskolonin som grundades där av Victor Westerholm 1861. Berättelsen är fiktion men det som berättas i boken om konstnärerna och livet i Önningeby har verklighetsanknytning. I boken Alarik flyttar från Knapans, 2021, är pojken några år äldre och arbetar som dräng på Mattas. Han arbetar i skogen, bärgar hö och maler mjöl. Önningebykolonisterna målar vardagssysslorna och Alarik står modell på höängen för Acke.

Siri från Signilskär, 2017, är huvudpersonen fiskardottern Siri som berättar om sitt liv på Signilskär. Berättelsen om Siri fortsätter i boken Siri flyttar till Mariehamn, 2019. Fiktion och fakta blandas och ger både barn och vuxna en lärorik och underhållande berättelse. De fyra böckerna om Siri och Alarik berättar om åländsk historia ur barnens perspektiv och är vackert illustrerade av Önningebykolonisternas konstverk.

Boken Elvi och de ryska soldaterna, 2020, handlar om bonddottern Elvi från Östra Hinders i Önningeby. Hon berättar om vad som hände på gården under första världskriget då hundratals ryska soldater kom till byn. I boken blandas muntlig tradition och verkliga händelser med fantasi. Berättelsen levandegör livet i Önningeby under första världskrigets dagar. De flesta fotografierna i boken tillhör Önningebymuseet.

Sök

Språk