Harberg, Justus

Harberg, Justus

1925-2009

Justus Harberg var hemma från Lemland på Åland. Till utbildningen var han diplomekonom och sjökapten och han har bland annat arbetat som sjökapten, rederichef, vd i Ålands redarförening och chefredaktör i tidskriften Ålands sjöfart. Han har också medverkat i Sjöhistorisk årsskrift för Åland.

Harberg har skrivit en historik över Ålands redarförening r.f. 1934-1984 och en över Ålands handelskammare. Han har också skrivit Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg, 1995, om den senare eran i den åländska sjöfartshistorien.

Sök

Språk