Hausen, Hans

Hausen, Hans

1884-1979

Hans Hausen föddes i Helsingfors 1884 och fick sin universitetsutbildning i geologi i samma stad. Han doktorerade med sin undersökning av utbredningen av åländska granitflyttblock i Baltikum 1910–1912. Hausen var en geolog i “globetrotteranda” och under 1910-talet reste han bland annat till Argentina och Sibirien i forskandets tecken. Över dessa resor gav han år 1946 ut sina memoarer under titeln Över kontinenter och oceaner.

Hausen har i forskarsammanhang beskrivits som flitig, berättande och som en noggrann iakttagare. Efter mycket resande slog han sig 1926 ner i Åbo där han fick en tjänst vid Åbo Akademi som professor i geologi.

Hans Hausen har gett ut ett antal skrifter och artiklar rörande Ålands geologi. Efter Hausens pensionering publicerades Geologisk beskrivning över landskapet Åland. Han har också gett ut boken Ålands natur: en handledning för naturvännen, ålänningen och sommargästen, som han inleder med “Denna bok tillägnas varje ålänning, som vill lära känna sin hembygds natur samt alla Ålands vänner i öster och väster.” Själv tillbringade Hausen tid på Åland i samband med arbetet men även som sommargäst hos sin pappa, Reinhold Hausen.

Sök

Språk