Hausen, Marika

Hausen, Marika

1928-2021

Marika Hausen är Hans Hausens dotter och alltså barnbarn till Reinhold Hausen. Hon föddes 1928 och är till sin utbildning konsthistoriker. Hon har skrivit en bok om sin farfar, Reinhold Hausen - ålänningen, forskaren, fotografen och historikern 150 år, i samband med en fotoutställning vid Ålands Museum år 2000.

Hon har också bidragit med artikeln Reinholds hus till boken Reinhold Hausen: Kansallisen arkiston rakentaja. Två av hennes artiklar, “Förstaden” i Skarpans, Bomarsund och Stabsläkare Hausens hus har publicerats i Åländsk odling. Dessa behandlar Marika Hausens farfarsfars hemgård och de gårdar som endast finns kvar som husgrunder i Skarpans idag. Hon har även skrivit boken Mitt liv är mitt,1969.

Marika Hausen har även skrivit artiklar för tidskriften Taide under 1970-talet och skrivit en del konstvetenskapliga verk.

Sök

Språk