Högläsning för äldre

Högläsning för äldre

Nu erbjuder stadsbiblioteket färdiga bokkassar som passar för högläsning för äldre som av någon anledning inte kan eller orkar läsa själv. Välkommen att låna!

Högläsning är ett sätt att mötas och skapar delaktighet och välmående i vardagen. Den som inte orkar eller inte kan läsa själv uppskattar när någon annan läser högt. Högläsning inspirerar till samtal, ger minnesträning, skänker gemenskap och glädje och uppskattas i alla åldrar.

Stadsbibliotekets Bokkassar – högläsning för äldre kan lånas av alla. I bokkassarna finns förslag på texter på olika teman. Flera av bokkassarna innehåller lättlästa texter.

Stadsbibliotekets Bokkassar - högläsning för äldre:

Bokkasse 1 Astrid Lindgren

Bokkasse 2 Husdjur

Bokkasse 3 Trädgård

Bokkasse 4 Ett svunnet Åland

Bokkasse 5 Livet på Åland - Anders och Borghill med flera

Bokkasse 6 Livet på Åland - Fanny och Rauli med flera

Tips för en bra lässtund

  • Välj ut texterna på förhand så att innehållet passar. Texter som du själv gillar brukar vara lättast att läsa. Välj gärna texter som ger en positiv känsla och som gör att lässtunden känns lättsam. Förberedelser gör också att du inte överraskas av ev. svåra ämnen.
  • Öva på att läsa texten högt för sig själv. Det tar längre tid att läsa högt än tyst. Träna på att läsa i ett lugnt tempo och att tala tydligt.
  • Välj ett utrymme för högläsningsstunden där ni får sitta ostört och där alla deltagare ser och hör bra.

 

Lycka till!

Telefon till stadsbiblioteket: 531 411

Sök

Språk