Högnäs, Per-Ove

Högnäs, Per-Ove

1955-

Per-Ove Högnäs är född i Sund och bor i Mariehamn. Han har en fil. kand. från Stockholms universitet 1979. Åren 1979-2008 arbetade han som antikvarie vid Ålands landskapsregerings museibyrå. Han har också arbetat som lärare kortare perioder. Sedan 2008 arbetar han som frilansande filmregissör och producent med både mindre och större produktioner i det egna bolaget Pelago Film. Främst gör han personporträtt och historiska dokumentärer. Bland hans filmer kan nämnas Hertiginnans sista resa, 2013, en dokumentär om Pamela Eriksson och barken Herzogin Cecilie samt Edos mack, 2008, en dokumentär om bröderna Sven och Åke Karlsson som drev en liten bensinstation utanför Mariehamn.

Som författare har Högnäs medverkat i ett flertal böcker och artiklar inom kulturhistoriens, musikens och sjöfartens område. Boken Storbåten, 1985, skrev han tillsammans med Jerker Örjans. Första delen i boken Storbåten förr och nu, 2006, är en omarbetning av den första boken. Andra delen berättar om storbåten i dagens värld. Både Högnäs och Örjans är storbåtsseglare och skriver här om storbåtens historia och renässans. Även de två böckerna Galeasen Albanus - ett åländskt skeppsbygge och dess historiska bakgrund, 1989, och Med folk och fisk över Ålands hav, 1997, har Per-Ove Högnäs och Jerker Örjans skrivit tillsammans. Båda böckerna är prisbelönta av Svenska Litteratursällskapet.

På Kökar har spelmanstraditionen levt kvar ända fram till våra dagar. Högnäs kom i kontakt med de äldre spelmännen på Kökar 1975 och förvånades över vilken stor repertoar av okända melodier de hade. Åren som följde gjorde han bandupptagningar och besökte personer som berättade om dans- och speltraditionerna i bygden. Melodierna i boken Låtar från Kökar - uppteckningar och historik över spel- och danstraditioner i en skärgårdsbygd, 1991, bygger till stor del på de här inspelningarna. Boken ingår i Ålands folkminnesförbunds bygdeserie. För museibyrån har Högnäs skrivit Kökar museum - ett annat Kökar, 1995, och Renovera fönster – råd och historik, 1998.

Åren 1980-2004 arbetade Per-Ove Högnäs med museibyråns kulturmiljöinventeringar i de åländska kommunerna. Kulturmiljöinventeringarna utgör en etnologisk och byggnadshistorisk dokumentation av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturlandskap. Syftet med inventeringarna var dels att informera markägare och myndigheter om förekomsten av kulturmiljöer, dels att väcka allmänhetens intresse för kulturminnesvården i landskapet. Resultatet av inventeringarna har publicerats kommunvis.

Kökar hembygdsförening gav ut boken Männen som kom från havet år 2000. Den var ett samarbetsprojekt mellan Ulla-Lena Lundberg som redigerade texterna och Per-Ove Högnäs som var bildredaktör. Även boken Hertiginnan och kaptenskan, 2017, är ett samarbetsprojekt där Lundberg är textförfattare och Högnäs bildredaktör. Boken handlar om segelfartyget Herzogin Cecilie. Bildmaterialet utgörs av Pamela Erikssons fotografier med kompletterade bilder ur Ålands sjöfartsmuseums bildsamling och har aldrig publicerats tidigare.

Högnäs har belönats med flera priser bland annat Mariehamns stads kulturpris 2003 och Sally Salminen-priset 2011.

Foto: Katrin Lindberg

Sök

Språk