Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket är integrerat i Mariehamns stadsbibliotek och är till för dig som studerar eller arbetar vid Högskolan på Åland samt dig som går kurser via Öppna högskolan. På biblioteket får du hjälp med att hitta information och låna kurslitteratur. Du får också tillgång till bibliotekets e-resurser. Observera att reserverade kursböcker endast kan hämtas ut vid stadsbiblioteket.

Kontaktinformation

Nyheter

Sök

Språk