Ingman, Doris

Ingman, Doris

1936-

Doris Ingman är född och uppvuxen i Finström, Åttböle, som Doris Eklund. Som elvaåring flyttade hon till Mariehamn för att gå i skola. Hon var inkvarterad hos bekanta och tillbringade helgerna hemma hos föräldrarna. Det var under den här tiden hon fick sitt smeknamn Doddo som hon kallas av sina vänner än idag. Hon fortsatte studierna i Ålands lyceum och tog studenten vilket var ganska ovanligt då för en flicka från landsbygden. Föräldrarna uppmuntrade henne att studera vidare. Doris studerade svenska, litteraturhistoria, kulturhistoria och folklivsforskning och tog en fil. mag. vid Åbo Akademi. I Åbo mötte hon Folke Ingman som studerade kemi. De gifte sig i Finström 1959. Maken fick jobb i Stockholm 1968 och så småningom flyttade även Doris dit. I Stockholm avlöste jobben varandra men den gemensamma nämnaren var alltid språk. Hon utbildade sig även till språkkonsult under den här tiden.

Efter pensionen återvände paret till Doris hemort och bosatte sig i Mariehamn. De har samma humor och många gemensamma intressen. Klassisk musik och litteratur är några av dem. Doris har ägnat pensionärslivet åt litteratur och skrivande. Hon leder bokcirklar och skriver i olika tidningar men främst i Mariehamns pensionärsförenings tidskrift Nyset. Hon har medverkat i flera antologier utgivna av Ålands litteraturförening.

Den första boken var Ernst Odert Reuter som utkom 1965. Boken handlar om en författarpräst på 1800-talet och ingår i serien Nyländska öden. År 2010 utkom minnesboken Mormor och jag och Vilhelm bakom spegeln. Här får vi följa en liten flicka genom barndomsåren tillsammans med hennes mormor genom små episoder och händelser ur livet. År 2012 skrev Doris historiken Glimtar ur en hundraårig historia: Mellersta Finströms marthaförening. Hon har deltagit i Poetry Slam på Åland flera gånger och även vunnit tävlingen. År 2014 kom diktsamlingen Resumé: en dikthopsamling med dikter om glädje och sorg och alla andra känslor som möter en i livet. Dikterna har skrivits under närmare fyrtio år och samlingen är ett litet självporträtt.

Den lilla boken Stampes sommar utkom 2017 och handlar om marsvinet Stampe som bodde några sommarveckor hos paret. Doris tänker sig att boken passar för fyra-femåringar och för femtioplussare.

Till sist Doris gamla trogna valspråk: Lite tokig måste man vara, annars skulle man bli fullständigt galen.

Sök

Språk