Isaksson, Martin

Isaksson, Martin

1921-2001

Martin Isaksson föddes i Hammarland på Åland. Han hade en lång rad officiella poster – länsman, stadssekreterare, landskapskamrer, bankman, lantråd, landshövding och ambassadör.

Isaksson skrev flera böcker med historiska motiv. Kring Bomarsund, 1981, består av tio essäer om den ryska närvaron på Åland åren 1808–1856. Nästa bok, Ryska positionen Alandskaja, gavs ut två år senare och behandlar Ålands militära historia 1906–1918 då Åland återigen var befäst av ryssar. Isaksson skrev också en biografi, Carl Björkman - Ålands första lantråd, 1989, och självbiografin Till minnes, 1995. Dessutom skrev han en hel del essäer och historiker i bland annat Ålands kulturstiftelses årsbok Åländsk odling.

Boken I öbornas ägo?,2017, handlar om konflikten mellan lantrådet Martin Isaksson och landstingets talman Thorvald Eriksson under fem års tid, 1967-1972. Båda arbetade för Ålands bästa men på olika sätt. Den utlösande faktorn till konflikten var att det svenska storbolaget Grängesberg ville bygga och sälja fritidsbyar på Åland. Det skulle snabbt visa sig att kärnan i konflikten inte i första hand gällde jordägande utan inställningen till det finska språket. Konflikten blev en vattendelare i åländsk politik. Isaksson ville utveckla självstyrelsen genom samarbete och samförstånd med myndigheterna i riket. Eriksson hade en mer isolationistisk linje som sedan ledde till en självständighetsrörelse på Åland. Isakssons familj väckte idén till att skriva boken. Den är ett försök att beskriva konflikten ur Isakssons synvinkel men vill samtidigt försöka bevara objektiviteten. Harriet Tuominen är redaktör för boken där bland andra Gustaf Widén och Sverker Nyman medverkar.

Sök

Språk