Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Vi hanterar dina personuppgifter enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016).

De uppgifter vi sparar om dig är namn, låntagar-id och lånekortsnummer samt kontaktuppgifter i form av adress, e-postadress och telefonnummer. Bibliotekssystemet är gemensamt för hela Åland så dessa uppgifter är tillgängliga vid alla åländska bibliotek. Uppgifterna används inte till andra ändamål än vad som anges ovan.

Genom att skaffa ett bibliotekskort har du ingått ett avtal som tillåter biblioteket att lagra dessa uppgifter så länge du är aktiv i systemet. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagarregistret. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade.

Registerbeskrivningarna för bibliotekets tjänster kan du granska på Mariehamns stads webbplats.

Sök

Språk