Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter

Lånekort är en personlig värdehandling. Du får lånekortet mot uppvisande av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan användas på alla åländska bibliotek. Du ansvarar för allt material som är lånat på ditt kort. Här kan du läsa mer om vilka låneregler och avgifter som gäller på Mariehamns stadsbibliotek.

Lånetider

Lånetiden är normalt 31 dagar

 • Nya romaner och populära faktaböcker 14 dagar
 • filmer 14 dagar
 • kursböcker 14 dagar
 • kursböcker med reservationskö 7 dagar
 • Chromebook för HÅ-studerande 10 timmar, ej hemlån
 • normallån med reservationskö 14 dagar
 • tidningar från tidningssalen 14 dagar
 • Powerbank för laddning av egen enhet 2 timmar, ej hemlån
 • Surfplatta 2 timmar, ej hemlån
 • Det senaste numret av en tidning, ej hemlån

Lånetiden går ut vid bibliotekets stängningstid på förfallodagen.

Bokinkastet

Bokinkastet är öppet när biblioteket är stängt. Observera att material du lämnar i bokinkastet registreras som återlämnat först när biblioteket öppnar påföljande dag. Undvik därför att återlämna material med förfallodatum samma dag i bokinkastet.

Övertidsvarning

Ett e-postmeddelande eller sms som påminner dig om att en återlämningsdag närmar sig.

Omlån

Behöver du förlänga lånetiden loggar du in på Mina sidor > Mina lån med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod.
Max tre omlån och max sex omlån/kursbok.
Fjärrlån kan endast lånas om via personalen.
Det går inte att låna om material som är reserverat.

Reservationer

Att reservera material vid Mariehamns stadsbibliotek är gratis. Observera dock att du måste hämta ut ditt reserverade material inom den tid som anges i reservationsmeddelandet. Hämtas materialet inte ut innan senast angivna datum tillkommer en avgift om 2€.

Kan du inte hämta ut det material du reserverat under en viss tid p.g.a. resa, sjukdom eller liknande kan du frysa din reservation under denna tid via Mina sidor > Mina uppgifter. Detta är dock enbart möjligt så länge materialet inte ännu fångats in vid långivande bibliotek.

Förseningsavgifter

 • Normallån 20 cent/dag. (För barn/ungdomsmaterial tas ingen avgift.)
 • Fjärrlån 1 €/dag
 • Kursböcker 1 €/dag
 • Kursreferens natt/helglån 8 €/dag – börjar gälla från en timme efter förfallotidpunkten
 • Chromebook 5€/timme
 • Förseningsavgift max per exemplar 10 €
 • Förseningsavgift max per tillfälle 15 €
 • Faktureringsavgift för förseningsavgift 5 €
 • Räkning skickas när förseningsavgifterna överstiger 20 €. Personer under 18 år får ingen förseningsavgift.

Lånespärr

Lånekortet spärras vid skuld på 10 € och däröver samt när en räkning skickats

Förkommet och skadat material

Förkommet eller skadat material bör ersättas genom att betala ett ersättningsbelopp (se bibliotekets schablonpriser för förkommet material, sida 23-24 i PDF:n). Alternativt kan man att ersätta materialet med ett nytt motsvarande exemplar.

Kopior, skanning och fjärrlån

Kopior 30 cent/sida, färgkopior 50 cent/sida, dubbelsidiga kopior 60 cent/sida
Fjärrlån (inklusive kopior) 7 € från och med första januari 2020. Förkommet fjärrlån 50 €
Skanna kan du göra gratis.

Om du organiserar evenemang

 • Ljudanläggning 50 € per dygn
 • Scen 50 € per dygn
 • Timdebitering per person 50 €per timme
 • Dataprojektor med duk och ställning 30 € per tillfälle
 • Ljusutrustning 20 € per dygn

Övriga avgifter

 • Förlorat lånekort 2 €
 • Avskrivna böcker 1 €
 • Tygkasse 5 €
 • USB-minne 8 €

Sök

Språk