Lasses Fartygsmuseum
Lasses Fartygsmuseum

Oktober månads utställning i Finströms bibliotek: Lasses Fartygsmuseum i Vårdö visar en del av samlingarna från den åländska maskindrivna handelsflottan. Många tavlor på lastfartyg, tankfartyg och bilfärjor kan beskådas. Föremål från främst färjorna visas i olika montrar. Rederiflaggor från dom flesta åländska rederierna finns representerade. Dom flesta med sjöfartsintresse finner säkert något intressant bland föremålen.

Utställningen börjar den 5 oktober med vernissage kl 18-20.
Den 29 oktober kl 18-20 blir det sjöfartskväll i biblioteket.
Vid båda tillfällena är Lasse Eriksson här och berättar om utställningen. Välkomna!

Sök

Språk