Nordgren, Aili

Nordgren, Aili

1908-1995

Författarinnan Aili Nordgren, f. Salminen, föddes 1908 i Vårdö. Hon tillhörde den välkända och konstnärligt begåvade syskonskaran Salminen från byn Vargata i Vårdö. Aili gick i Ålands folkhögskola 1925–26 och arbetade sedan som butiksbiträde i Saltvik ett par år. Under de åren gjorde hon sina första litterära försök.

Tillsammans med sin syster Sally Salminen emigrerade hon till Amerika 1930 och arbetade som hembiträde. Där träffade hon sin blivande make Runar Nordgren. Familjen återvände sedan till Finland och bodde en tid i Karelen. Där fann Nordgren miljön till sin första roman Mörk längtan, 1943. Debutboken Rödbränd mark innehåller dikter och utkom 1940.

Under krigsåren bodde Nordgren med sina barn i Kvarnbo, Saltvik. Hon var med och grundade Samfundet Finland-Sovjetunionens Ålandsavdelning 1945 och arbetade hårt för dess tillkomst. När hon flyttade till Helsingfors 1947 blev hon samfundets svenska sekreterare där.

Under många år var Nordgren teater- och litteraturkritiker i tidningarna Löntagaren och NY tid. Hon har skrivit dikter och hörspel, samt medverkat med inlägg i olika publikationer under många år.

Sök

Språk