Nordgren, Ralf

Nordgren, Ralf

1936-2014

Aili (f. Salminen) och Runar Nordgrens son, Ralf Nordgren föddes 1936 i Vasa, men tillbringade barndomsåren på Åland. 1936 var också året då Ralf Nordgrens moster, Sally Salminen publicerade romanen Katrina. Ralf Nordgren var poet, prosaförfattare och universitetslektor i svenska vid Helsingfors universitet.

I sin bok Det har aldrig hänt, 1977, blandar Ralf Nordgren fakta och fiktion och han tar fasta på vad som hände på Vårdö den 24 mars 1918. Efter en rättegång avrättades och begravdes två rödgardister och denna händelse har gömts under decenniers tystnad. Ralf Nordgren har gått direkt till källorna, bland annat telegram som sänts från Åland, men där dokumenten inte varit tillräckligt tydliga har han fyllt i med sin egen fantasi. Gustaf Widén har beskrivit romanen som en av de bästa romaner med åländskt motiv som någonsin skrivits och att den har potential att bli en framtida klassiker.

Diktsamlingen Idyll och program, 1977, har ljusa texter med bilder från barndomssomrarna i Vårdö. Det kluvna äpplet, 1989, är en självbiografisk självuppgörelse. Han berättar bland annat hur det var att växa upp i ett kommunistiskt hem i mellankrigsårens reaktionära Finland.

Romanen Pianobärarna, 1987, utspelas till stor del i Nordgrens barndomsstad Mariehamn där Södragatan var lekarnas centrum. En pianist kommer till en liten stad, Ariehamn, för att ge en konsert. Pianisten är sovjetisk, den lilla staden ligger i Finland och året är 1946. Och de som bär pianot är mycket viktiga.

Sök

Språk