Nordling, Robert

Nordling, Robert

1936-1996

Robert Nordling föddes på Baggholma i Brändö. Han flyttade till Sverige 1959 och bodde där över trettio år. Han arbetade på Surahammars Bruk i Sverige men också med lantarbete, fiske och gruvjobb.

Nordling debuterade 1983 med dikthäftet I begynnelsen var Baggholma världens medelpunkt där han beskrev bland annat barndomen, arbetet, politiken och naturen. Romandebuten var Hanna, 1993, som berättar om en liten skärgårdsby med strikta sociala konventioner och kärlekens kamp för överlevnad i ett sådant samhälle.

Livsstycken, 1997, boken som kom att bli Nordlings sista roman skildrar också den en kärlek, men den här gången är ramarna arbetet i ett järnverk. I båda böckerna är Nordlings naturtema och miljösyn starka inslag.

Sök

Språk