Nyman, Valdemar

Nyman, Valdemar

1904-1998

Försök inte fånga mig jag är ju fjäril, utbrast Valdemar Nyman i en intervju i Ålandstidningen inför sin 90-årsdag. Nyman var från början österbottning men flyttade 1935 till Åland. Under hela sitt författarskap hämtade han motiv och inspiration från åländsk natur och kultur. Boken "Allt liv är ett" utkom 2015 och väcker som författaren Katarina Gäddnäs önskar ett nytt intresse för Valdemar Nymans unika författarskap och teologi. Boken ingår i Svenska folkskolans vänners biografiserie om finlandssvenska kulturpersoner.

Nyman har hela tiden dragits åt det katolska och trivdes därför som kyrkoherde och så småningom landsprost i Finström där St Mikaelskyrkan fortfarande har drag av den katolska tiden. Många av hans böcker driver en religiös diskussion och han förde ibland fram impopulära åsikter om kyrkliga digniteter som väckte förargelse hos gammallutheraner.

Nyman debuterade relativt sent. Den första boken Som tusen liljor kom 1944 och skildrar 1800-talets Åland. Många av personerna är hämtade ur åländska bytraditioner även om de exakta dragen är fiktiva. Redan i den här första boken diskuterade han ekumeniska och filosofiska frågor och den religiösa diskussionen fortsatte i Sko, sko hästen, 1945. Boken är en självbiografiskt inspirerad studentskildring om den unge prästen Halvar Skog som revolterar mot gammalmodiga traditioner.

Nyman skrev historiska romaner. Han har konstaterat att människor och deras problem förblir desamma men att han “för festens skull helst spelar i historisk kostym”. Till Nymans mästerstycken räknas Broder Kilian, 1947, som är hans mest katolska roman och handlar om en munk och hans troskamp på Kökar på 1400-talet. I berättelsen är allt besjälat. Också djur, döda ting och fantasifigurer deltar i handlingen. Ett exempel är grönvita havsandar, med munnar som öppna blåmusslor, som dansar, skrattar, hoppar och dyker. År 1953 utkom Den stora flykten som handlar om Stora ofreden 1714 och den unge prästen Johannes Lilliewahn som förgäves försöker lära sig ödmjukhet och underkastelse. Huvudpersonen är baserad på en åländsk prästvigd lärare som så småningom blev vansinnig, vilket är i stort sett allt man vet om honom.

Margareta Jönsdotter till Bastö, 1950, beskriver tiden strax efter reformationen. Här provar Nyman ett ovanligt stilistiskt grepp. Han skriver i andra person singularis och låter på så vis berättaren separeras från huvudpersonen. Han har också skrivit en tvådelad berättelse om en nordengelsk munk. I Osmund Kåresons ungdom, 1972, och Osmund och Aftonstjärnan, 1974, beskrivs munkens vandring genom Europa. Samtidigt får läsaren också ta del av munkens andliga utveckling från lärjungeskap till självständighet.

Nyman har skrivit ett antal åländska guideböcker om natur och kultur. Han har också givit ut en brevväxling mellan Anni Blomqvist och hennes väninna Hildegard Ostarhild samt många artiklar i tidningar och tidskrifter. Han räknas som Joel Petterssons upptäckare, utgivare och biograf. Nyman har varit en av de mest produktiva skribenterna i prosteriets årsbok Sanct Olof och Ålands folkminnesförbunds årsbok Åländsk odling.

I mars 2009 gav Posten på Åland ut ett frimärkshäfte med Valdemar Nyman, Ulla-Lena Lundberg och Anni Blomqvist som motiv. Valdemar Nyman valdes som det tredje motivet genom omröstning.

Foto: Ålands museum

Sök

Språk