Örjans, Jerker

Örjans, Jerker

1939-

Mariehamnaren Jerker Örjans är utbildad diplomingenjör och metallurg. Sedan 1985 arbetar han som kulturarbetare och författare på heltid. Han har skrivit ett tiotal böcker om åländsk historia och sjöfart. Den senaste i raden är Ålandsfrågan mina herrar!, 2020. Örjans berättar hur Ålandsfrågan lyftes till högsta internationella nivå och blev huvudbry för världssamfundet. Första delen av boken är en dramatisering i form av en pjäs där författaren låter de tre rapportörerna från Nationernas förbund lösa Ålandskonflikten i en fartygssalong ute på Ålands hav. I bokens faktadel diskuteras nationalitetsgarantierna vilka utgör den åländska autonomins kärna. Bokens tredje del består av de tre rapportörernas utlåtande från år 1920, ett viktigt men förbisett dokument. Örjans ville publicera utlåtandet på nytt med kommentarer och det resulterade i den här boken som därmed utkom lagom till firandet av Ålands självstyrelse 100 år.

Boken Ljus över gravgården i Mariehamn, 2015, har Örjans skrivit i samarbete med Folke Wickström. I boken har graven varit utgångspunkten, inte slutet. Den berättar om människorna som levt i Mariehamn och om gravvårdens viktiga funktion att bevara minnet av de bortgångna och av platsens historia. Intresset för gravarnas historia väcktes när Örjans och Wickström arbetade med Boken om Mariehamn som utkom 2011. Boken om Mariehamn är en lättläst och spännande bok om Mariehamns 150-åriga historia. Författarnas ambition har varit att berätta om hela stadens historia på ett läsvärt sätt. Många exkursioner och promenader i staden har gjorts inför skrivprojektet och många av stadens äldre invånare har intervjuats.

Jerker Örjans första bok Storbåten, 1985, skrevs tillsammans med Per-Ove Högnäs. Första delen i boken Storbåten förr och nu, 2006, är en omarbetning av den första boken. Andra delen berättar om storbåten i dagens värld. Författarna, som båda är storbåtsseglare, behandlar här både storbåtens historia och renässans. Förr användes storbåten som snabbseglande lastbåt på marknadsresor och som fiskebåt. Idag används många nya storbåtar som bland annat familjebåtar och charterbåtar.

Även de två böckerna Galeasen Albanus - ett åländskt skeppsbygge och dess historiska bakgrund, 1989, och Med folk och fisk över Ålands hav, 1997, har Jerker Örjans skrivit i samarbete med Per-Ove Högnäs. Båda böckerna är prisbelönta av Svenska Litteratursällskapet.

I Boken om Pommern, 2003, skildrar Jerker Örjans livet ombord på den fyrmastade barken Pommern. Pommern seglade under femtio år som fraktfartyg för flera berömda rederier bland annat Gustaf Erikson i Mariehamn. Fartyget är numera museifartyg i Mariehamn. Boken är översatt till engelska, finska och tyska.

Bomarsund - det ryska imperiets utpost i väster, 2004, har Jerker Örjans skrivit tillsammans med Håkan Skogsjö och Graham Robins. I boken berättar de om Bomarsunds fästnings historia och om människorna och livet kring den. Boken är översatt till engelska.

Sigyn - ett lyckosamt skepp, 2007, skrev Örjans på uppdrag av Stiftelsen för museifartyget Sigyn inför 120-årsminnet av Sigyns sjösättning 1887. I boken berättar han om fartygets existens som handelsfartyg och museifartyg för både initierade läsare och en bred allmänhet. Under sin sista tid som handelsfartyg seglade Sigyn för Vårdörederier. Boken är översatt till engelska och finska.

Örjans har också intresserat sig för att popularisera historien i museer. Han har skrivit texterna och deltagit i planerandet av utställningarna i Skärgårdsmuseet i Lappo, Ålands jakt- och fiskemuseum, Sjökvarterets museum Från skog till skuta och specialutställningar i Ålands Sjöfartsmuseum. Sedan många år är han en återkommande skribent i Sjöhistorisk årsskrift för Åland och har skrivit ett sextiotal artiklar i dagspressen främst med Per-Ove Högnäs och Folke Wickström. Med Wickström har han också medarbetat i årsskrifterna Åländsk odling och Sanct Olof.

Sök

Språk