Övernäs skolbibliotek

Övernäs skolbibliotek

Skolbiblioteket är öppet under hela skoldagen för skolans elever och personal, men lånar även ut böcker till andra låntagare om så önskas. Biblioteket är en naturligt integrerad del av skolans verksamhet och skall tillgodose ett brett urval och ett fräscht bestånd av böcker enligt användarnas behov.

Övernäs skolbibliotek

Sök

Språk