Rask, Agnes

Rask, Agnes

1922-2005

Agnes Rask föddes i Mariehamn på Åland men var sedan 1941 bosatt i Sverige. Efter en längre tids sjukdom började hon på sin läkares uppmaning att skriva och bestämde sig för att börja skriva sin farmors biografi.

Rasks romaner är bygdeskildringar som författaren hämtat material till från bygdetraditioner, skrock, sägner, seder och bruk. Debutromanen Erika, 1974, beskriver Rasks farmors liv. Hon var fiskarhustru på en holme i ytterskärgården. Fortsättningen Erika och Albert, 1975, handlar om hur Erika blir änka och gifter om sig.

Nästa romanserie börjar med Jungfrudansen, 1982, och beskriver Greta-Lisa Danielsdotter, en avlägsens släkting till Rask. Hon är en ung kvinna som slits mellan en förbjuden förälskelse i en rysk officer och traditioner och fromhet. Fortsättningen Ödesmättade dagar kom 1984 och är den första romanen om tiden då den ryska fästningen vid Bomarsund byggdes skriven av en åländsk författare. Här beskrivs hur krig och stormaktskonflikter påverkar vanligt folk. Den sista delen Frostnatten, 1995, berättar om hur Greta-Lisa blir änka med fyra små barn men ändå lyckas gå vidare och gifta sig på nytt.

Sök

Språk