Remmer, Christina

Remmer, Christina

1941-2016

Christina Remmer växte upp i Sund. År 1979 blev hon bibliotekarie från Högskolan i Borås och 1987 filosofie magister från Åbo Akademi. Från 1981 till pensioneringen arbetade hon som bibliotekarie och arkivarie vid Ålands Museum. Hon har varit viceordförande i Mariehamns stads kulturnämnd 1976–79 och ordförande 1980–83. År 1993 tilldelades hon Julius Sundbloms minnesstiftelses utmärkelse.

Lusten att skriva har Christina Remmer ärvt efter sin far, Uno Salminen, som i sin tur var bror till den kända författaren Sally Salminen. Hemmet i Sund var fyllt av böcker och tidningar och intresset för litteratur, konst och musik planterades tidigt. År 1975 debuterade hon med novellen Brev till Simone de Beauvoir i Åländska skrivare.

Skrivandet, kombinerat med ett intresse för forskning, har resulterat i en rad intressanta faktaböcker om åländska personer, platser och byggnader. Hon var speciellt intresserad av arkitektur, Mariehamns stad och Vårdö. De tre böckerna Krönika omkring ett societetshus, 1983, Krönika kring ett badhus, 1989 och Miramar, 1996, följdes av Mariehamns stads historia 1961-1986. Biografin om Maria Alexandrovna, den ryska kejsarinnan som namngav Mariehamn, utkom 2001.

Remmers största intresse var kyrkokonsten. Hon ingick 1990-2010 i projektet Ålands kyrkor där hon tillsammans med konsthistorikern Åsa Ringbom dokumenterat alla åländska kyrkor. I de tre första volymerna ansvarade Remmer för arbetet att beskriva efterreformatorisk konst och inredning, ett ämne som hon hade stor kunskap om.

Sök

Språk