Rönnberg, Hanna

Rönnberg, Hanna

1860-1946

Hanna Rönnberg var ursprungligen från Tavastehus på finska fastlandet. Då hon var tretton år började hon på Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors för att sedan fortsätta på Konstakademin i Stockholm och Académie Julian i Paris, en populär skola bland nordiska konstnärer. Hon flyttade tillbaka till Finland och bosatte sig i Brändö villastad i Helsingfors, men tillbringade somrarna på Åland som en av medlemmarna i konstnären Victor Westerholms konsnärskoloni i Önningeby. På slutet av 1880-talet deltog hon också i Skagenkolonin i Danmark.

Rönnberg fascinerades av Åland eftersom “turistströmmens syndaflod [ej hade] fördärfvat allmogen och väckt dess snikenhet och fåfänga”. Hon reste runt på Åland och inspirerades av den muntliga traditionen och historien eftersom man enligt henne kunde följa den långt tillbaka i forntiden. Rönnbergs böcker beskriver pittoreska lantliga motiv snarare än vardagligt liv och är ofta baserade på sägner.

Hon skrev fyra novellsamlingar, varav den första heter Från Ålands skär, 1899, och består av nio korta berättelser. Dessutom skrev Rönnberg två böcker som beskriver hennes liv som konstnär, Konstnärsliv i slutet på 1800-talet, 1931, som handlar om tiden med Skagenmålarna och Konstnärskolonien på Åland 1886–1914, 1938, om Önningebykolonin. Rönnberg publicerade sig också i antologier, ofta med åländska motiv.

Mellan 1910 och 1917 gav hon ut tidskriften Hemma och ute. I dag innehas bevarade brev och manuskript samt av Önningeby hembygdsförening som ger ut hennes böcker på nytt i faksimil. Under 2012 publicerades två böcker om Hanna Rönnberg: Hanna Rönnberg - konstnär och författare av Kjell Ekström samt Hanna Rönnberg 1860-1946 utgiven av Tavastehus konstmuseum.

(Foto: Daniel Nyblin/Helsingfors stadsmuseum, 1901. CC BY 4.0.)

Sök

Språk