Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.ax

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.ax

Mariehamns stadsbibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgängliga webbplatser och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Bibliotek.ax är uppfyller till stor del tillgänglighetskraven men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller behöver innehåll från bibliotek.ax som inte är tillgängligt för dig, är vi tacksamma om du anmäler detta så att vi får veta att problemet finns. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Du kan rapportera brister genom att fylla i bibliotex.ax allmänna kontaktformulär, skicka e-post till biblioteket-system@mariehamn.ax eller ringa bibliotekets infodisk på telefon 531 411.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under första halvan av 2021.

Oskäligt betungande anpassning

bibliotek.ax åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 6 § lagen om tillgängliga webbplatser för nedanstående innehåll:

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta under första halvan av 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

bibliotek.ax publicerades 4 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades 29 oktober 2020.

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet på webbplatsen. Om du upplever att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven vill vi väldigt gärna att du tar kontakt med oss först så att vi får veta att problemen finns och kan åtgärda dem. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Ålands landskapsregering på registrator@regeringen.ax och påtala det.

 

Sök

Språk