Salminen, Johannes

Salminen, Johannes

1925-2015

Johannes Salminen föddes på Åland och bodde i Helsingfors. Han blev filosofie doktor vid Åbo Akademi 1955 med en avhandling om Jarl Hemmers liv och diktning. År 1990 blev han hedersdoktor vid Helsingfors Universitet och tre år senare, 1993, tilldelades han professorstitel. Under åren 1956–1960 arbetade han som litterär rådgivare vid Söderströms förlag. Efter det arbetade han som litterär chef för samma förlag fram till 1991.

Salminen är främst känd som essäist, men han var även en framstående kulturkritiker och samhällsdebattör. Han har varit synlig i finländsk media och i kulturlivet genom bland annat artiklar och kolumner i tidningar och tidskrifter.

Salminens produktion består till stor del av essäsamlingar av vilka den första, Levande och död tradition, gavs ut 1963. Andra essäsamlingar är till exempel Minnet av Alexandria och Den blå stenen. I essäerna diskuterar och analyserar Salminen Finlands historia, aspekter av det politiska läget i landet, den finlandssvenska identiteten och kulturen samt framstående personligheter i det finländska kulturlivet. Salminen höll sig inte endast inom Finlands gränser utan tog sig också an mera avlägsna kulturer, samhällen och personer. I Middagsdemonerna gav han sig till exempel i kast med medelhavskulturen.

Salminen har sett sin åländskhet som en fördel och som en intressant position mellan två kulturer. Han har uppfattat sig som utomstående både från det svenska och det finska och har visat stort intresse för konflikten mellan dessa två i och med ålandsfrågan. Ålandskungen är en biografi över Julius Sundblom som var en av frontfigurerna under kampen om Ålands självstyre. Samtidigt är boken också en berättelse om ett landskap och ett folk i brytningstid och tar upp mera allmänna frågor om till exempel minoritetsproblematik.

Karakteristiskt för Salminen var hans skarpsynthet, hans omfattande kunskaper och öppenhet som gjorde att han kunde finna nya och oväntade synvinklar, beröringspunkter och samband i sitt material. Också hans språkliga och litterära känslighet har prisats.

Sök

Språk