Sjölund, Ingmar

Sjölund, Ingmar

1928-1987

Ingmar Sjölund föddes i Vårdö, men växte upp i Lemland. Som så många andra pojkar begav han sig ut till sjöss i unga år och år 1954 avlade han styrmansexamen.

Efter några år som styrman och sexton år som tulltjänsteman, kastade han loss från en trygg inkomst och blev fri fiskare ute på Rödhamn, i södra delen av Ålands skärgård.

Livet på Rödhamn gav inspiration till romanen Storebror ser dig, där han låter familjen Linder flytta ut till skärgården för att livnära sig på självhushåll. Att leva ett annorlunda liv i ett välordnat samhälle är inte lätt, för att inte säga omöjligt. Ett annorlunda liv anses ofta som ett orätt liv, särskilt i skattemyndigheternas ögon, som vägrar godta familjen Linders deklaration.

Vid sitt frånfälle 1987 höll Ingmar Sjölund på med forskningar. Han hade för avsikt att skriva en historik om Rödhamn, en lots- och angöringsplats med flera hundra års traditioner.

Sök

Språk