Smith, Linda

Smith, Linda

1973-

Linda Smith är bosatt på Prästö i Sund. Hon har studerat slöjd och hantverk bland annat vid Ålands Hantverksskola och vid Nyckelvikskolan i Stockholm. Hon har deltagit i ett flertal utställningar på Åland, i Finland och i England från år 2005 och framåt. Hon har gått kurser i illustration och grafisk design. Hon har även genomgått flera av Axells skrivkurser i Helsingfors under åren 2011-2015.

Hennes första diktsamling, Vågen vaggar himlen, utkom 2016. Åren 2014 och 2016 fick hon hedersomnämnande i Solveig von Schoultz-tävlingen för sina dikter. Hon har medverkat i Sanct Olofs årsskrift med dikter och målningar samt skrivit ”Tankar inför helgen” i tidningen Åland. Hennes andra diktsamling, Alice, utkom 2018 och den tredje, Fågelperspektiv från Djävulsberget 2019.

För närvarande ägnar sig Linda Smith åt skapande av olika slag samt åt skrivande. Hon hämtar inspiration för sitt skapande från naturen. Hon studerar även teologi vid Öppna universitetet vid Åbo akademi.

Sök

Språk