Steinby, Ann-Gerd

Steinby, Ann-Gerd

1941-

Ann-Gerd Steinby är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon är journalist och på 1970-talet arbetade hon på Hufvudstadsbladets redaktion i Helsingfors för att sedan flytta till Åland och arbeta på Radio Åland och tidningen Åland. Åren 1984-2004 arbetade hon som Hufvudstadsbladets sista heltidsanställda korrespondent på Åland.

Steinby har skrivit flera faktaböcker om åländsk historia och kultur. Hennes första bok Badort på modet kom 1988 och är ett reportage i förfluten tid över en relativt lite dokumenterad epok, det tidiga 1900-talets Mariehamn som på somrarna var en populär badort dit man åkte för hälsosamma kurbad. Boken fick år 1989 det Falckenska priset som utdelas av Svenska litteratursällskapet. År 1990 kom Kastelholm - kungligt slott som berättar om personer som på ett eller annat sätt haft anknytning till det åländska slottet. Steinby är huvudförfattare till boken Åland, 1994, som tryckts i flera upplagor. Boken ger en introduktion till samhället, historien och kulturen.

Steinby har skrivit två romaner, Himlens vrede, 1992, och Korpens land, 1994. Den förra bygger på autentiska rättegångsprotokoll från 1700-talet i ett fall om äktenskapsbrott, belagt med dödsstraff. Huvudpersonen Alisa Eriksdotter Favorina står som åskådare till den dramatiska händelsen. Alla personerna har existerat och de figurerar i boken under sina riktiga namn.

Korpens land har också den dokumentär bakgrund och även om boken inte är en direkt fortsättning på Himlens vrede känner läsaren igen sig bland annat eftersom Alisa Favorina figurerar också här, dock inte som huvudperson.

Steinby har skrivit ett flertal historiker. Ålandsmjölken, 2001, om Ålands Centralandelslag under åren 1921-2001, Åländsk sjukvård i 350 år, 2003, om Ålands centralsjukhus samt Från åttio transformatorbolag till ett elandelslag, 2006, om Ålands Elandelslag under åren 1956-2006 är några exempel på hennes rika produktion. De senaste böckerna är historiken Ålands Martha, 2012, som handlar om Ålands Marthadistrikt under hundra år samt historiken Rederiaktiebolaget Sally, 2015, som handlar om det åländska rederiet Sally under femtio år.

Steinby och hennes make Gösta Berglund bodde i nära två decennier i Anni Blomqvists författarbostad och museum på Simskäla i Ålands norra skärgård. Biografin Stormskärets Anni utkom 2009 och är en reviderad och utökad utgåva av Steinbys tidigare levnadsteckning av Anni Blomqvist från 1993.

Sök

Språk