Svenblad, Ralf

Svenblad, Ralf

1949-

Ralf Svenblad är uppvuxen i Mariehamn, där han i unga år arbetade i bokhandel. Sedan mitten av 1970-talet bor han i Sundbyberg i närheten av Stockholm och är verksam som förlagsredaktör. Han har under många år intresserat sig för åländskt regionalspråk och åländska dialekter. Han har skrivit flera böcker om åländska ord, bland annat Lilla åländska ordboken, 2013.

På 1980-talet engagerade sig Svenblad tillsammans med flera andra i att sprida kännedom om Joel Petterssons författar- och konstnärskap, vilket sedan har gett till resultat flera utgåvor av Petterssons prosa- och dramatiktexter och bland annat tre volymer prosa översatta till finska av Antero Tiusanen. Knollan - en kosaga, 2001, av Joel Pettersson är en av flera böcker som redigerats och försetts med ordlistor och förklaringar av Svenblad. Joel Petterssons bok Måndagsmorgon, utgavs 2004 men skrevs för hundra år sedan vintern 1921. Ralf Svenblad har redigerat texten och noterar i efterskriften att boken är Joel Petterssons storverk där han ger prov på sin modernistiska folklivsdiktning.

I boken När staden var ung, 2020, har Svenblad sammanställt Uno Godenhjelms underhållande notiser om livet i 1880-talets Mariehamn. Godenhjelm var postmästare i Mariehamn från 1878. Han skrev små kåserande rapporter i den handskrivna tidningen Mariehamnsbladet och från 1882 skrev han även en tvåspaltare i Åbo Underrättelser med rubriken Mariehamnsposten.

Foto: Lotta Svenblad

Sök

Språk