Tudeer, Erik

Tudeer, Erik

1931-2001

Erik Tudeer var filosofie magister med litteraturvetenskap som huvudämne. Han flyttade till Eckerö, Åland 1988 efter att bland annat ha arbetat inom bankväsendet i Helsingfors och Åbo.

Sina rötter hade han på Åland genom att modern var hemma från Lemland. Tudeer gick i skola på Åland och tillbringade också somrarna här sedan 1935. Han var också politiskt aktiv och satt i lagtinget 1995–1999 och fungerade som landskapsstyrelsens kansliminister 1995–1996.

Erik Tudeer både skrev och översatte mycket fackprosa. Som exempel kan nämnas Helsingfors aktiebank 1913–1986, 1986. översättningen av Helsinge sockens historia del 3, 1992 och Det åländska folkets historia 5:1, 1920–1990, 1993.

Under pseudonymen T Udde har han bland annat skrivit två kriminalromaner som utspelar sig i åländsk skärgårdsmiljö.

Sök

Språk