Wickström, Folke

Wickström, Folke

1939-2018

Folke Wickström från Mariehamn hade rötter både i den åländska skärgården och i Österbotten. Han tog sin arkitektexamen vid Helsingfors Tekniska Högskola 1966. I Stockholm tog han examen i samhällsplanering 1970 och i restaureringskonst 1990. Han arbetade på Esbo stads generalplaneavdelning och som generalplanearkitekt i Helsingfors stad. I tjänsten som stadsarkitekt i Mariehamn under åren 1974-2005 arbetade han med stads- och generalplaner och med byggnadsplanering. Inom den egna arkitektbyrån Wickström-Åbonde ritade han bostadshus, villor, museer, hotell, affärs- och kontorshus. På Andersudde ritade han bland annat konstgalleri, tennisarena och orangeri.

Wickström gjorde många studieresor till olika länder bland annat England, Egypten och Kina. Inom bildkonstens område gjorde han flera teckningsresor till Italien och deltog även i samlingsutställningar i Ålands konstmuseum och i olika gallerier. Han ritade flera åländska frimärken och illustrerade många artiklar. Han gjorde också illustrationerna i de två böckerna Boken om Mariehamn, 2011, och Ljus över gravgården i Mariehamn, 2015.

Wickströms litterära verksamhet inleddes som redaktör för arkitekturstudenternas tidning a-lehti 1963-66 och för tidskriften Yhteiskuntasunnittelulehti 1971-74. Han skrev artiklar i tidskrifter och i boken Åländska kulturlandskap, 2011. Tillsammans med Jerker Örjans skrev Wickström Boken om Mariehamn, 2011, och Ljus över gravgården i Mariehamn, 2015. Boken om Mariehamn berättar om stadens första 150 år på ett lättillgängligt och spännande sätt. Författarna gjorde många promenader och exkursioner i arbetet med boken för att spana efter gamla mariehamnare och deras historia.

Intresset för gravarnas historia väcktes under arbetet med Boken om Mariehamn och inspirerade författarna att skriva boken Ljus över gravgården i Mariehamn, 2015. Den berättar om människorna som levt i staden och om hur betydelsefull gravvården är för att bevara minnet av de bortgångna och av platsens historia.

Wickström var aktiv i föreningslivet och hade flera förtroendeuppdrag bland annat som ordförande i Ålands konstförening och som medlem i ledningsgruppen för Mariehamnsmuseet. Han belönades med flera priser under årens lopp till exempel Ålands kulturstiftelses kulturpris 1988 och Mariehamns kulturpris 2005. På fritiden ägnade sig Wickström gärna åt arkitektur, teckning, att bygga med händerna och att arbeta i den egna trädgården.

Sök

Språk