Alandica

Alandica

Biblioteken har en rik samling av material både om Åland och av lokala författare. Vi har också lyft fram författarpresentationer, hur vissa romaner anknyter till det lokala landskapet och samlat det material som finns tillgängligt digitalt. Läs mer om detta här!

Search the catalogue

Language