Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter

Lånekort är en personlig värdehandling. Du får lånekortet mot uppvisande av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan användas på alla åländska bibliotek. Du ansvarar för allt material som är lånat på ditt kort. Här kan du läsa mer om vilka låneregler och avgifter som gäller på Mariehamns stadsbibliotek.

Search the catalogue

Language