Lånevillkor

Lånevillkor

Med ditt lånekort kan du låna böcker och annat material från biblioteken på Åland. Reglerna för lånetider och avgifter varierar från bibliotek till bibliotek. Kontakta gärna ditt lokala bibliotek om du är osäker på vad som gäller.

Search the catalogue

Language