Multilingual month

Multilingual month

Flerspråkighetsmånaden hålls årligen 21.2-21.3 för att uppmärksamma modersmålet, flerspråkighet och språklig mångfald.

Search the catalogue

Language