Miljöarbete

Mariehamns stadsbibliotek blev världens första Green Key-certifierade bibliotek i oktober 2018. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.

Results list

374166
Book:Jorden:2021:Första utgåvan. Book
Author: Rockström, Johan
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Edition: Första utgåvan.
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
Boken bakom Netflix-dokumentären "Breaking Boundaries - The Science of Our Planet", berättad av David Attenborough. Förord av Greta Thunberg.
374837
Book:Sveriges nationalparker:2021:Första utgåvan, första upplagan. Book
Author: Hansen, Jørgen
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhe
Media class: Book
Edition: Första utgåvan, första upplagan.
Publisher: Legind
Resource type: Physical
En praktisk guide till Sveriges 30 nationalparker, indelade i regioner. Boken går igenom alla Sveriges nationalparker och berättar om områdenas historia och de unika naturvärden som har gjort att de utsetts till nationalparker. Läs om parkernas speciella växt- och djurliv och få tips på naturupplevelser, till exempel vandrings- och cykelturer, samt information om tillgänglighet och faciliteter.
374846
Book:Ditt ansvar för klimatet:2021 Book
Author: Hansson, Anders
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Dg
Media class: Book
Publisher: Ad hoc
Resource type: Physical
Det här är en bok om de moraliska frågor som klimatkrisen ger upphov till. Vem ska egentligen lösa klimatkrisen? Är det du och jag som individer? Eller är det ett kollektivt ansvar? Den och en rad andra frågor diskuteras i denna bok. Vi behöver förstå dem bättre för att kunna lösa de moraliska problem som klimatkrisen ger upphov till.
374168
Book:Den hållbara familjen:2021 Book
Author: Nelénius, Maria
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Lava förlag
Resource type: Physical
374165
Book:Ingen tid för illusioner - en reseguide:2021 Book
Author: Borgnäs, Kajsa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Atlas
Resource type: Physical
373581
Book:Vem bryr sig?:2021 Book
Author: Sundqvist, Göran
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Klimatfrågan uppmärksammas allt oftare i offentligheten - i form av dramatiska nyhetsinslag om värmeböljor, översvämningar och bränder. Vi lever i ett varmare klimat och konsekvenserna blir allt tydligare, vilket bekräftas i de återkommande rapporterna från FN:s klimatpanel. Här finner vi detaljerade genomgångar av det vetenskapliga kunskapsläget på klimatområdet och tänkbara - och ofta skrämmande - framtidsscenarier. Klimatpanelens verksamhet är exceptionell - aktuell vetenskaplig kunskap har aldrig tidigare ställts samman på ett motsvarande vis. Men hur relevant har denna kunskap egentligen varit i den samhälleliga praktiken? Varför präglas omställningen till en mer klimatvänlig samhällsordning ännu så länge mest av goda föresatser och vaga utfästelser? Vad beror det katastrofala glappet mellan vetenskaplig kunskap och politisk handling på och vad kan vi göra åt det? Detta är frågor som kunskapssociologen Göran Sundqvist tar sig an i "Vem bryr sig?" Med hjälp av kunskapssociologiska traditioner och analysverktyg sätter han in klimatforskningen i ett samhälleligt, institutionellt och politiskt sammanhang och försöker förstå klimatforskningens problematiska brist på praktisk relevans. Det är först när vetenskaplig kunskap på allvar bäddas in i kollektiva föreställningar och förhållningssätt som den kan få en avgörande samhällseffekt. Sundqvist belyser viktiga förutsättningar för att en sådan transformation ska kunna äga rum. Klimatet måste - ju förr desto bättre - bli en fråga för oss alla, för hela samhället. Göran Sundqvist är professor i teknik- och vetenskapsstudier (STS) vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har publicerat flera böcker på det kunskapssociologiska området, däribland "Vetenskap och demokrati" och "Vetenskapligt medborgarskap" (båda tillsammans med Linda Soneryd, 2019). Sundqvist h.
372265
Book:Klimat och moral:2021:Första utgåvan. Book
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Dg
Media class: Book
Edition: Första utgåvan.
Publisher: Natur & kultur
Resource type: Physical
Extremväder och förstöra ekosystem destabiliserar idag samhällen i hela världen medan den nu levande mänsklighetens moraliska skuld för utebliven handling växer. Men vem bär egentligen ansvar för klimatkrisens uppkomst och lösning? Är individuellt försumbara handlingar kollektivt meningsfulla? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn? Vad är framtiden? I antologin Klimat och moral skriver författaren Magnus Linton, bokens redaktör, och åtta forskare - de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer - om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer, ofrånkomliga ansvar och kognitiva felslut. I personligt hållna essäer, där författarna vänder sig till en bred allmänhet, skriver framstående framtidsforskare kring frågor som hittills förbigåtts i debatten.
370617
Book:Middagskompassen:2021 Book
Author: Mourtada, Zeina
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Qcaa
Media class: Book
Publisher: Bonnier fakta :Naturskyddsföreningen
Resource type: Physical
Bästa möjliga maten för oss och vår planet - hur ska man tänka? I Middagskompassen visar Paul Svensson och Zeina Mourtada hur man kan njuta av riktigt god mat samtidigt som man tar hänsyn till vår planet. Med sina inspirerande vardagsrecept sätter de goda rätter på bordet. De 80 recepten är välsmakande, lättlagade och klimatsmarta. Tillsammans med Naturskyddsföreningen har de skrivit en matbok som ger oss den hjälp vi behöver för att kunna fatta bra beslut. Hur använder man hela råvaran? Hur minskar man på matsvinnet? Och hur hittar man ett hållbart sätt att laga mat? Här finns svaren: God mat för planeten, god mat för dig.
371256
Book:Din Agenda 2030:2021:Första upplagan. Book
Author: Sharma, Parul
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Edition: Första upplagan.
Publisher: Sanoma utbildning
Resource type: Physical
"Agenda 2030 - det är väl sådant som bara FN-människor sysslar med." Tvärtom - det är sådant alla kan syssla med! I Din Agenda 2030 - Så bidrar du till en hållbar planet beskriver människorättsjuristen Parul Sharma de globala hållbarhetsmålen på ett lättillgängligt sätt och väcker engagemang och handlingskraft. Hon ger även svar på frågan vad vi alla kan göra för att driva arbetet för en hållbar utveckling framåt. Boken är fylld med råd och tips om hur du som medmänniska, medborgare, företagare, lärare eller privatperson kan agera hållbart i olika sammanhang. I boken finns mer än femtio intervjuer och citat från forskare, aktivister och sakkunniga som i sin vardag aktivt arbetar med ett eller flera av målen. Din Agenda 2030 - Så bidrar du till en hållbar planet vänder sig till dig som vill veta mer och passar även bra som utbildningsunderlag på företag och i organisationer.
370620
Book:Naturen vi ärvde:2021 Book
Author: Ekman, Henrik
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Publisher: Norstedts
Resource type: Physical
"Barndomens somrar var soliga, fyllda av bad och naturupplevelser. Jag tittade på fåglar och hade mitt eget lilla zoo i trädgården. Men under ytan hände det saker. Sjöarna grodde igen, havet höll på att övergödas och ute i landskapet tystnade fågelrösterna när gifter spreds på åkrarna. Rachel Carson öppnade världens ögon med sin bok Tyst vår. Och det hon beskrev från USA hände även i Sverige. Miljö och natur blev mitt yrke." Med en stark kärlek till naturen som utgångspunkt har Henrik Ekman bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya hela tiden dykt upp. Mer komplexa och globala, svårare att lösa. Idag går sjöarna åter att bada i. Luften är frisk att andas. Miljögifternas offer har kommit tillbaka havsörnen, gråsälen, uttern. Försurningen som hotade livet i många sjöar är under kontroll. Men världen över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Och i slutet av den miljöresa som boken skildrar har klimatet blivit vår tids ödesfråga.

Results list

375319
Author: Klein, Naomi
375332
Author: Susso, Eva
372948
Author: Sjöberg, Lena
371964
Author: Dorey, Martin
370900
Author: Degard, Oscar
370928
Author: Berglund, Helena
369648
Author: Ekberg, Peter
368019
Author: Lumbers, Fiona
369058
Author: Rottböll, Grethe
367170
Author: Lindbäck, Marlene

Search the catalogue

Language