Miljöarbete

Mariehamns stadsbibliotek blev världens första Green Key-certifierade bibliotek i oktober 2018. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.

Results list

387760
Book:Vägskäl:2022 Book
Author: Bengtsson, Bo M. I
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: O
Media class: Book
Publisher: Ekerlids förlag
Resource type: Physical
De styrande politikerna har sett till att utvecklingen i Sverige leder till samma problem som man har i låginkomstländer med hög kriminalitet och utanförskap. Det är svårt att hitta politiker med både beslutspotens och visioner om långsiktig hållbarhet, anser Bo M I Bengtsson, professor emeritus på SLU och tidigare forskningschef på Sarec, Styrelsen för utlandsforskning.
387058
Book:Kansallispuistot:2022:10. painos. Book
Author: Karvinen, Tea
Year: 2022
Language: Finnish
Shelf mark: Uhe
Media class: Book
Edition: 10. painos.
Publisher: Docendo
Resource type: Physical
387048
Book:Viherpesuopas:2022 Book
Author: Isokangas, Antti
Year: 2022
Language: Finnish
Shelf mark: Qbl=ub
Media class: Book
Publisher: Otava Kirjapaino
Resource type: Physical
387765
Book:Miljö, mat och hälsa:2022:Upplaga 1. Book
Author: Rosander, Ulla
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Vc
Media class: Book
Edition: Upplaga 1.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Boken "Miljö, mat och hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv" är en introduktion, som på ett tydligt sätt förklarar sammanhang och termer som förekommer inom området livsmedelsproduktion med dess naturförutsättningar och konsumtion.
385493
Book:Meren muisti:2021 Book
Author: Sundelin, Raimo
Year: 2021
Language: Finnish
Shelf mark: Inz Sundelin, Raimo
Media class: Book
Publisher: John Nurmisen säätiö
Resource type: Physical
385516
Book:Grön kapitalism:2022 Book
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Uha
Media class: Book
Publisher: Timbro förlag
Resource type: Physical
ÄR KAPITALISMEN en orsak till klimat- och miljöproblemen? Eller kan fria marknader tvärtom vara en del av lösningen?.
385519
Book:Monstersamhället:2022 Book
Author: Geijer, Herman
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Uhb
Media class: Book
Publisher: Ordfront förlag
Resource type: Physical
Hur ska vi överhuvudtaget förhålla oss till det samhälle vi byggt upp? I Monstersamhället tar Herman Geijer oss genom de snåriga frågor som vi alla nu behöver ställa oss. Det handlar om psykologiska mekanismer, vår övertro på teknik, fysiska behov, klimatprepping, gemenskap och vårt liv och vår död i kollapsens skugga.
383900
Book:Så skapar vi en vegansk värld:2022 Book
Author: Leenaert, Tobias
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Dg
Media class: Book
Publisher: Trinambai
Resource type: Physical
I denna bok stakar veganstrategen Tobias Leenaert ut vägen till en vegansk värld, en värld där djur inte längre utnyttjas. För att det ska bli verklighet krävs strategiskt förändringsarbete och en stor portion pragmatism.
385217
Book:Fred med jorden:2021 Book
Author: Wägner, Elin
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Qd
Media class: Book
Publisher: The Sublunar Society
Resource type: Physical
384462
Book:Oceankänslan:2022:Första utgåvan. Book
Author: Lövin, Isabella
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Edition: Första utgåvan.
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
Efter mer än ett decennium på den högsta politiska nivån lämnade Isabella Lövin sina poster i februari 2021. Oceankänslan är hennes skildring av tiden i politiken och de utmaningar vi står inför.

Results list

388006
Author: Persson, Jeanette
387237
Author: James, Alice
386797
Author: Jackson, Tom
386817
Author: Marlin, Jen
384598
Author: Åberg, Lasse
384599
Author: Hedlund, David
384633
Author: Berggren, Mats
383491
382488
Author: Roca Ahlgren, Malin
382478
Author: Callmer, Åsa

Search the catalogue

Language