Fjärrlån

Finns inte boken du vill låna vid något åländskt bibliotek? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, på fastlandet eller utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter.

Till privatpersoner

Använd gärna formuläret här nedan för att beställa fjärrlån eller mejla biblioteket-fjarrlan@mariehamn.ax. Använder du formuläret loggar du in (längst upp till höger på sidan) och fyller sedan i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

Fjärrlånen förmedlas på det lånegivande bibliotekets villkor, vilket innebär att det är det fjärrlånande biblioteket som bestämmer hur lång lånetiden är eller om du kan låna hem materialet eller måste läsa det på plats på biblioteket. Observera att lånetiden för fjärrlån börjar då boken anländer, inte när du lånar den, så kom ihåg att hämta ut den så snart du kan när du fått ett reservationsmeddelande. 

Lånetiden för fjärrlån måste respekteras, meddela därför i god tid om du vill förlänga lånetiden.

Fjärrlåneavgifter

  • Fjärrlån av böcker och artiklar inom Norden, 7€ (Avgiften delas upp på 5€ som registreras vid beställning och 2€ som registreras när ditt material finns att hämta).
  • Böcker beställda utanför Norden, 26 €
  • Övertidsavgift 1 €/dygn

Programstuderande vid Högskolan på Åland behöver inte betala några fjärrlåneavgifter.

Till andra bibliotek

Fjärrlån från Åland till bibliotek inom Norden förmedlas avgiftsfritt. Observera att kursböcker vid Högskolan på Åland inte fjärrlånas  till andra bibliotek.

Adresser

Postadress för retur av fjärrlån:
Mariehamns stadsbibliotek
PB 76
AX-22101 Mariehamn

Faktureringsadress:
Mariehamns stad
Ekonomiavdelningen
PB 10
AX-22101 Mariehamn

Nätfaktura:
003702050714
CGI
003703575029
Mariehamns stads FO-nummer: 0205071-4

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk