1970-tal: Joel Petterssons come back

Joel Pettersson 1892-1937, blev på 70-talet äntligen känd för sin berättarkonst då Valdemar Nyman gav ut de fyra första böckerna med texter ur hans stora manuskriptsamling. Det skulle visa sig att Åland hade en modernistisk folklivsskildrare som ingen tidigare vetat om. Nyman kallade Joels skrivande en livsbikt - tusen och en natt - på åländska.

Jag har ju sett, 1972, är den första boken med Joel Petterssons texter. De följande titlarna var Eldtände, 1973, Frifågel, 1974, och Hallonskogen, 1975.  I de två första böckerna är texterna mer självbiografiska, i de två sista möter vi sagoberättaren och novellisten.

Måndagsmorgon, utgavs 2004 men skrevs för hundra år sedan vintern 1921. Ralf Svenblad har redigerat texten och noterar i efterskriften att boken är Joel Petterssons storverk där han ger prov på sin modernistiska folklivsdiktning. Boken berättar om konstnärens våndor över att ge sig in i ett andefattigt vuxenliv.

Knollan - en kosaga, 2001, är en av flera böcker som redigerats och försetts med ordlistor och förklaringar av Ralf Svenblad. Knollan är skriven på dialekt, vilket gör den unik i sitt slag. Det är en allålderssaga som med fördel kan läsas högt. Joel Pettersson premiärläste själv Knollan på en julfest för ungdomsföreningen julen 1918. Bokens fina illustrationer är gjorda av konstnären Jonas Wilén. Boken finns tillgänglig i fulltext på bibliotek.ax.


Fler tips från 1970-talet: 

Erika, 1974, av Agnes Rask. Rask berättar om sin farmors liv som fiskarhustru på en holme i ytterskärgården.

Det har aldrig hänt, 1977, av Ralf Nordgren. Blandning av fakta och fiktion om händelserna på Vårdö den 24 mars 1918 då två rödgardister avrättades och begravdes. 

Rummet fullt med svalor, 1974, av Runar Salminen, diktaren som identifierade sig med andra särlingar, exempelvis med Joel Pettersson. Alla hans diktsamlingar finns i fulltext på bibliotek.ax.

Språk