Lånevillkor

I samband med att du signerar ditt lånekort ingår du ett avtal med biblioteket om att följa dess regler. Nedan kan du ta del av de åländska bibliotekens allmänna användaravtal. Mer information om vilka låneregler och avgifter som gäller på de olika biblioteken hittar du på deras respektive hemsidor.

Bibliotekskortet 

Att låna på biblioteket är gratis och bibliotekskortet är kostnadsfritt. För att få ett bibliotekskort måste du visa giltig legitimation och ha en åländsk adress. Enklast ansöker du om lånekort via forumläret "Skaffa lånekort" i sidhuvudet på denna webbplats. Du som är under 13 år får ditt bibliotekskort då vårdnadshavare gett sitt skriftliga samtycke. 

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det betyder att du ansvarar för böcker och annat som lånas med kortet. Det är därför viktigt att du ser till att du vid behov uppdaterar dina kontaktuppgifter via Mina sidor eller genom att kontakta ditt bibliotek. Om du tappat ditt kort ska du spärra det antingen via Mina sidor eller genom att kontakta ditt bibliotek.

Med bibliotekskortet kan du låna, reservera och lämna tillbaka material i alla åländska bibliotek. Du behöver en pinkod för att låna, låna om och reservera på webben och i låneautomater. Låntagaren ansvarar för att obehöriga inte kommer över kortets pinkod.

Då du undertecknar bibliotekskortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. 

Ansvar för lånade medier

Du ansvarar för att de böcker och andra medier som lånats på ditt kort återlämnas senast på angiven förfallodag. Observera att material som återlämnats i bokinkast eller liknande efter stängningstid registreras som återlämnat först påföljande dag biblioteket har öppet.

Om medierna inte återlämnas blir du skyldig att ersätta biblioteket till det schablonbelopp som slagits fast. Som låntagare är du även skyldig att ersätta medier som skadats under lånetiden. 

Mer specifik information om eventuella avgifter och vilka låneregler som gäller på de olika biblioteken hittar du på deras respektive hemsidor. Kontakta gärna ditt lokala bibliotek om du är osäker på vad som gäller där.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter under rubriken "Så hanterar vi personuppgifter" i sidfoten.

Sök

Språk