Djur och natur

Den åländska naturen bjuder på en fin blandning av olika naturtyper och havet är alltid nära. Det milda havsklimatet ger förutsättningarna för ett unikt växt-, djur- och fågelliv. En kalkrik jordmån bidrar till den rika floran. De åländska lövängarna är artrikast i hela landet och här växer bland annat ett stort antal orkidéer. I den lilla boken Åland natur – en ABC-bok för naturvandringen beskriver Helena Forsgård fyra huvudtyper av växt- och djurlivet. Boken kan bli din guide på vandringarna i det åländska landskapet. 

Många böcker har skrivits om den åländska floran och faunan för den som vill upptäcka och lära sig mer om naturen. Andra upplagan av Ålands flora av Carl-Adam och Eeva Haeggström utkom 2010. Ankis fågelbok - för vanligt folk, 2012, är till god hjälp när man vill bekanta sig med de fågelarter som finns just här på Åland.    

Bland den äldre litteraturen finns boken Ålands natur - en handledning för naturvännen, ålänningen och sommargästen, 1946, av Hans Hausen. Han inleder boken med följande ord "Denna bok tillägnas varje ålänning, som vill lära känna sin hembygds natur samt alla Ålands vänner i öster och väster".  

Runar Salminens dikter inspirerar till upptäcktsfärder i naturen. Alla hans dikter finns att läsa direkt i fulltext på bibliotekens hemsida.

Solgångsmorgon, vitsippemorgon
daggsval helg
och allt är så stilla.
Men bondbyn helt nära sover och snarkar
så marken darrar.
Jag är vaken men tvekar
om jag har rätt att beträda allt detta spröda
som stänglar upp.
Jag besluter att vänta,
låta detta vara som det är.


Ur diktsamlingen Som ett skepp efter seglats, 1995.

Lästips för naturvandringen

32191
Av: Nyman, Valdemar
48740
Av: Johansson, Ann-Kristin
62399
Av: Hæggström, Carl-Adam
260825
Av: Hæggström, Eeva
189940
Av: Kulves, Håkan
83139
18019
Av: Hausen, Hans
99838
Av: Furman, Eeva
118416
Av: Hæggström, Carl-Adam
158775
Av: Forsgård, Helena

Språk