Låneregler och avgifter

Lånekort är en personlig värdehandling. Du får lånekortet mot uppvisande av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan användas på alla åländska bibliotek.

Du ansvarar för allt material som är lånat på ditt kort. Här nedan kan du läsa mer om låneregler och avgifter på Mariehamns stadsbibliotek.

Lånetider

Lånetiden är normalt 31 dagar.

- nya romaner och populära faktaböcker 14 dagar
- filmer 7 dagar
- kursböcker 14 dagar
- kursböcker med reservationskö 7 dagar
- Chromebook för HÅ-studerande 10 timmar, ej hemlån
- normallån med reservationskö 14 dagar
- tidningar från tidningssalen 7 dagar
- Powerbank för laddning av egen enhet 2 timmar, ej hemlån
- surfplatta 2 timmar, ej hemlån
- det senaste numret av en tidning, ej hemlån

Lånetiden går ut vid bibliotekets stängningstid på förfallodagen.

Övertidsvarning

Ett e-postmeddelande som påminner dig om att en återlämningsdag närmar sig. Vill du ha denna tjänst kontakta personalen eller logga in på bibliotek.ax/Mina uppgifter.

Omlån

Behöver du en längre lånetid, låna om innan lånetiden går ut med lånekort + PIN-kod via bibliotek.ax/Mina lån eller per tel. 018-531 412.
Max tre omlån och max sex omlån/kursbok.
Fjärrlån kan endast lånas om via personalen.
Det går inte att låna om material som är reserverat.

Bokinkastet

Bokinkastet är öppet när biblioteket är stängt. Observera att material du lämnar i bokinkastet registreras som återlämnat först när biblioteket öppnar påföljande dag. Undvik därför att återlämna material med förfallodatum samma dag i bokinkastet.

Förseningsavgifter

- Normallån 20 cent/dag – för barn/ungdomsmaterial tas ingen avgift
- Fjärrlån 1 €/dag
- Kursböcker 1 €/dag
- Kursreferens natt/helglån 8 €/dag – börjar gälla från en timme efter förfallotidpunkten
- Chromebook 5€/timme
- Förseningsavgift max per exemplar 10 €
- Förseningsavgift max per tillfälle 15 €
- Faktureringsavgift för förseningsavgift 5 €

Räkning skickas när förseningsavgifterna överstiger 20 €. Personer under 18 år får ingen förseningsavgift.

Reservationer

Att reservera material vid Mariehamns stadsbibliotek är gratis. Observera dock att du måste hämta ut ditt reserverade material inom den tid som anges i reservationsmeddelandet. Hämtas materialet inte ut innan senast angivna datum tillkommer en avgift om 2€.

Kan du inte hämta ut det material du reserverat under en viss tid pga resa, sjukdom eller liknande kan du frysa din reservation under denna tid via Mina sidor > Mina uppgifter. Detta är dock enbart möjligt så länge materialet inte ännu fångats in vid långivande bibliotek.

Förkommet och skadat material

Förkommet eller skadat material bör ersättas genom att betala ett ersättningsbelopp (se bibliotekets schablonpriser för förkommet material). Alternativt kan man att ersätta materialet med ett nytt motsvarande exemplar.
Biblioteket ansvarar inte för skador som inspelningarna eventuellt förorsakar den egna utrustningen. Det är önskvärt att du meddelar biblioteket om defekta inspelningar.

Lånespärr

Lånekortet spärras vid skuld på 10 € och däröver samt när en räkning skickats

Kopior och fjärrlån

- Kopior 30 cent/sida, färgkopior 50 cent/sida, dubbelsidiga kopior 60 cent/sida
- Fjärrlån 5 €. Förkommet fjärrlån 50 €
- Fjärrlånade kopior 5 €

Övriga avgifter

- Förlorat lånekort 2 €
- Avskrivna böcker 1 €
- Tygkasse 3 €
- USB-minne 8 € 

Språk

Kommunbibliotek

Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö

Mariehamns stadsbibliotek

Måndag: 09 - 20
Tisdag: 09 - 20
Onsdag: 09 - 20
Torsdag: 09 - 20
Fredag: 09 - 18
Lördag: 10 - 16 (tidningssal 09)
Söndag: 12 - 16 (okt-mars)

 

Öppettider vid helgdagar

Följ oss på facebook!