Medieurvalsprinciper

Mariehamns stads bildningsnämnd beslöt 10.9.2014 följande:

  • Biblioteket ska tillhandahålla medier för information, kunskap, bildning och förströelse.
  • Biblioteket ska vara neutralt i partipolitiska och religiösa frågor.
  • Mediebeståndet ska vara aktuellt, kvalitativt och brett samt spegla olika meningsriktningar. Principerna gäller även inköpsförslag, gallring och gåvor.
  • Vid medieurvalet ska den litterära kvaliteten vara vägledande. Hänsyn ska tas till allmänhetens inköpsförslag.
  • Vad gäller klassiker ska hänsyn tas till de värderingar som rådde i samhället vid verkets tillkomst.
  • I uppgiften som centralbibliotek ingår att tillhandahålla den åländska litteraturen.
  • Biblioteket ska följa den informationsteknologiska utvecklingen och erbjuda nya typer av media.

 

Språk

Kommunbibliotek

Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö

Mariehamns stadsbibliotek

Måndag: 09 - 20
Tisdag: 09 - 20
Onsdag: 09 - 20
Torsdag: 09 - 20
Fredag: 09 - 18
Lördag: 10 - 16 (tidningssal 09)
Söndag: 12 - 16 (okt-mars)

 

Öppettider vid helgdagar

Följ oss på facebook!