Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsarkiv Ålands landskapsarkiv

Landskapsarkivets bibliotek öppnade 1978 och är öppet för allmänheten. Här finns en god samling litteratur med anknytning till den åländska historien, självstyrelsen och lokalhistorien. Även en hel del litteratur om Ålands närmaste omgivningar. Vi har även många lantmäterikartor från 1700- och 1800-talet. Vid nyanskaffning prioriterar vi centrala verk i lokalhistorien, genealogisk litteratur, litteratur med anknytning till de arkiv som vi förvarar samt lagstiftningstryck.

Avsikten är att registrera så stora delar av biblioteket som möjligt i biblioteksportalen bibliotek.ax.

Arkiv och register

Landskapsarkivet förvarar flera stora arkiv, som kommuners och församlingars arkiv men även privata. Till dessa har olika typer av register utarbetats. De största registren är de som utgör hjälpmedlet för att finna fram bouppteckningar och lagfarter i domstolarnas arkiv. Sedan länge har dessa register haft formen av kortregister, men vi arbetar fortlöpande med att överföra uppgifterna till databaser. Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.arkivet.ax.

Forskning eller släktutredning?

I vår forskarsal kan man ta del av de arkiverade handlingarna som vi förvarar. Till hjälp finns förteckningar och register av olika slag samt en kunnig personal. Det finns även möjlighet att låna in arkivalier och mikrofilm från andra orter till oss!

Under landskapsarkivets tillbyggnad (färdig sommaren 2017) kommer det att bli vissa störningar i verksamheten, vilket betyder att en del arkiv inte kommer att vara fullt tillgängliga. Tag gärna kontakt med oss för att kontrollera tillgänglighet och öppettider!

Kontakt

Karin Mansén

Öppettider

Måndag: 12.00-16.00
Tisdag: 12.00-16.00
Onsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 12.00-16.00
Fredag: 12.00-15.00

Nyheter

283129
283050
Av: Wickström, Gustav
281347
Av: Johansson, Eva
281313
280143
Av: Martell, Krister A.
279076
Av: Sundström, Sylvia
279074
Av: Eriksson, Pamela
Av: Lundberg, Ulla-Lena
278408
Av: Christensen, Gitte
Av: Tobiasen, Kathrine
278409
Av: Nedrud, Rune
278410
Av: Westling, Claes
278412
Av: Ångström, Karl-Ingvar
Av: Johansson, Björn
277377
Av: Rosvall, Ted
Av: Hultman, Anna-Lena
277956
Av: Teräs, Jukka
Av: Kinnunen, Jouko
Av: Fellman, Katarina
Av: Lindström, Bjarne
Av: Flink, Johan

Kommunbibliotek

Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö


Mariehamns stadsbibliotek

Öppettider

Måndag: 10.00 - 20.00
Tisdag: 10.00 - 20.00
Onsdag: 10.00 - 20.00
Torsdag: 10.00 - 20.00
Fredag: 10.00 - 18.00
Lördag: 10.00 - 16.00
Söndag: 12.00 - 16.00 (okt-mars)

 
Tidningssalen
måndag-lördag från 09.00

Öppet helgdagar