Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsarkiv

Landskapsarkivets bibliotek öppnade 1978 och är öppet för allmänheten. Här finns en god samling litteratur med anknytning till den åländska historien, självstyrelsen och lokalhistorien. Även en hel del litteratur om Ålands närmaste omgivningar. Vi har även många lantmäterikartor från 1700- och 1800-talet. Vid nyanskaffning prioriterar vi centrala verk i lokalhistorien, genealogisk litteratur, litteratur med anknytning till de arkiv som vi förvarar samt lagstiftningstryck.

Arkiv och register

Landskapsarkivet förvarar flera stora arkiv, som kommuners och församlingars arkiv men även privata. Till dessa har olika typer av register utarbetats. De största registren är de som utgör hjälpmedlet för att finna fram bouppteckningar och lagfarter i domstolarnas arkiv. Sedan länge har dessa register haft formen av kortregister, men vi arbetar fortlöpande med att överföra uppgifterna till databaser. Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.arkivet.ax.

Forskning eller släktutredning?

I vår forskarsal kan man ta del av de arkiverade handlingarna som vi förvarar. Till hjälp finns förteckningar och register av olika slag samt en kunnig personal. Det finns även möjlighet att låna in arkivalier och mikrofilm från andra orter till oss!

Kontakt

Karin Mansén

Öppettider

Måndag: 12-16
Tisdag: 12-16
Onsdag: 12-16
Torsdag: 12-16
Fredag: 12-15

Nyheter

Språk