Ålänningens sång

Ålänningens sång

Ursprunget till sången

Texten till sången är skriven av John Grandell (1892–1960). Hans mor Fransilia (gift Persson) härstammade från Åland men flyttade 1889 till Sverige. Fransilia skrev prosa och poesi och Gyrid Högman framför i sin bok Den åländska kvinnans historia, 1990, att hon kan ha haft stor del i diktens tillkomst:

“Fransilia Persson vistades på äldre dagar sommartid på Åland. Hon berättar själv att 'Ålänningens sång' var 'hennes ord', som hon sedan överlämnat till sonen för vissa ändringar. Sanningen om vem som är den egentliga författaren till vår landskapshymn kommer troligtvis aldrig att röjas..."

Dikten publicerades i John Grandells diktsamling “I sol och skymning” som kom ut 1920 i Stockholm. Den publicerades även i tidningen Åland den 27.10.1920.

Musiken är skriven av Johan Fridolf Hagfors (1857–1931). Hagfors föddes i Orimattila men flyttade 1919 till Stockholm. Hagfors var publicist och musikkritiker och komponerade kvartetter och andra sånger. Mest känd är han som författare och kompositör till “Modersmålets sång”.

Ålänningens sång uruppfördes vid sångfesten 1922. Originaldikten består av fyra verser men den tredje versen lämnas oftast bort.

Ålänningens sång

Landet med tusende öar och skär,
danat ur havsvågors sköte,
Åland, vårt Åland, vår hembygd det är,
dig går vår längtan till möte!
Forngravars kummel i hängbjörkars skygd
tälja din tusenårssaga.
Aldrig förgäta vi fädernas bygd,
vart vi i fjärrled än draga.

Skönt är vårt Åland, när fjärdar och sund
blåna i vårljusa dagar,
ljuvt är att vandra i skog och i lund,
i strändernas blommande hagar.
Midsommarstången mot aftonröd sky
reses av villiga händer,
ytterst i utskärens fiskareby
ungdomen vårdkasar tänder.

Skönt är vårt Åland, när vågsvallet yr
högt mot de mäktiga stupen,
när under stjärnhimlen kyrkfolket styr
över de islagda djupen.
Ryter än stormen, i stugornas ro
spinnrocken sjunger sin visa;
minnet av barndomens hägnande bo
sönerna lyckligast prisa.

Aldrig har åländska kvinnor och män
svikit sin stam och dess ära;
ofärd oss hotat, men segervisst än
frihetens arvsrätt vi bära.
Högt skall det klinga, vårt svenska språk,
tala med manande stämma,
lysa vår väg som en flammande båk,
visa var vi äro hemma.

Källor

“Modersmålets sång och Ålänningens sång – två visioner av svenskhet i Finland“, ingår i “Historia bland öar och skär“, Henry Rask, Helsingfors, 1986.
Det åländska samhället“, Kurt Lindh, Saltvik, 1998.
Fransilia och John Grandell“, Ingmar Grönlund och Borghill Lindholm, Mariehamn, 2000.
Maakuntalaulumme“, Helsingfors, 1987.

Media

Ålänningens sång med sång av Eivor Lindström. YouTube, 2011
Ålänningens sång. YouTube, 2008
Ålänningens sång med Mariehamns ungdomsorkester. YouTube, 2009

Språk