Bebyggelse

Bebyggelse på Åland i ord och bild

Tre böcker dokumenterar Ålands fasta bebyggelse i ord och bild. Den första boken är Ålands bebyggelse i ord och bild från 1963. I Vårt Åland från 1993 presenteras förutom bebyggelsen också kommunerna kort med historik, fakta och sevärdheter. Den senaste boken är Vår hembygd Åland från 2004. De finns att låna på biblioteket.

Har du någon gång undrat varifrån våra ortnamn kommer? Då kan du låna uppslagsverket Finlandssvenska bebyggelsenamn. Uppslagsverket finns dessutom fritt tillgänglig på nätet. Besök webbsidan för att söka på ortsnamn. Boken är sammanställd av professor Lars Huldén och gavs ut som tryckt bok år 2001 av Svenska litteratursällskapet.

Boken Bomärken på Åland, 1994, av Göran Dahl finns att läsa i fulltext på bibliotek.ax.

På lantmäteriverkets webbsida Kartplatsen kan man hitta och skriva ut kartor. Äldre kartor kan man söka efter på riksarkivets digitala arkiv.

Språk